Sveta Baptista (Kamila) iz Varana

djevica, franjavačka klarisa

( 1458. - 1524.)
spomendan 31. svibnja

djevica, franjavačka klarisaKamila Kratitelja iz Varana rođena je 9. travnja 1458. u Camerinu, u bogatoj plemićkoj obitelji. Odgajana je u obilju te joj je pruženo najkvalitetnije obrazovanje. Kada joj je bilo deset godina čula je propovijed franjevca Dominika Leoniškog  za Veliki petak i osjetila duhovni poziv. Međutim, smatrala je smiješnim duhovni život redovnika i redovnica. Jedan dan je pronašla knjigu koja je sadržavala meditacije o muci Kristovoj, a koje je čitala svaki petak dok je klečala pred raspelom. Kako su godine prolazile, poziv je bivao sve glasniji. Njezin otac je, međutim, imao drugačije planove za nju. Nije htio ni čuti o duhovnom pozivu te joj je namijenio jednog plemića za udaju. Odbila je to snažno te je s 23 godine otišla i prijavila se u samostan gdje je priznala da je imala i ukazanja. Tvrdila je da joj je Isus dao tri ljiljana koja su predstavljala intenzivno odbacivanje svijeta, srce ispunjeno poniznošću te goruću želju za trpljenjem zla. Najznačajniji trenutak u njezinom životu bio je onaj kada joj se ukazivala sv. Klara punih 15 dana. Pisala je meditacije ispunjene ljubavlju prema Kristu. Bila je dugo bolesna i depresivna te je tvrdila da ju je u to vrijeme sotona iskušavao. Kada se trgnula iz depresije napisala je pismo svećeniku čiju je propovijed slušala kao desetogodišnjakinja i čije su riječi izazvale njezin duhovni poziv. Zahvalila mu je na svemu, misleći da će ubrzo umrijeti. Međutim, živjela je još 30 godina nakon toga.
Prema nalogu pape Julija II. osnovala je samostan u Fermu, a tijekom života je napisala nekoliko desetina knjiga s meditacijama i opisima ukazanja koje je imala.
Preminula je 31. svibnja 1524. za vrijeme kuge, a njezini posmrtni ostaci pohranjeni su u samostanu u Camerinu. Papa Benedikt XVI. proglasio ju je svetom 2010. u Vatikanu.