Sveta Susanna Rimska

djevica i mučenica

( +304.)
spomendan 11. kolovoza

 


djevica i mučenicaSveta Susanna je vjerojatno rođena u Rimu koncem trećeg stoljeća. Bila je nečakinja pape  Svetog Kaja, koji je vodio Crkvu od 283. do 296. Otac joj je bio svećenik Sveti Gabina.  Potaknuta milošću, po uzoru na druge djevojke kršćanke svojeg vrmena, obećala  je da će živjeti u trajnom djevičanstvu. Za nju je bila životna kušnja - dobila je ponudu da se uda za sina cara Dioklecijana.  Budući da je ona odbila ponudu svjedoćeći da je kršćanka koja se zavjetovala Bogu - Dioklecijan joj je dao odrubiti glavu u njezinoj vlastitoj kući. Najprije je pokopana u Kalistinim katakombama, a kasnije je na mjestu njezine kuće u kojoj je  bila mučenica - podignuta veličanstvena bazilika u čast Svete Susanne Rimske. Kroz stolječa je obnavljana i sada je još u sjaju među znamenitim katoličkim bazilikama u Rimu. O mučeništvu i čašćenju  Svete Susanne Rimske govore Martirolojiji od Jeronima do Rimskog naših dana. Spis  'Mučeništvo Svete Susanne' - sačuvan u prijepisu iz šestog stoljeća je dragocjeni izvor podataka o ovoj djevici i mučenici.

crkva

slika crkve: Bazilika Svete Susanne u Rimu