Blažena Eurosia Fabris Barban

Blažena Eurosia Fabris Barban

franjevačka trećoredica

( 1866. - 1932.)
Spomendan 8. sijačnja

 

Eurosia Fabris rođena je 27. rujna 1866. u Quinto Vicentinu (Italija). Kada su joj bile četiri godine njezina obitelj se preselila u Marolu di Torri gdje je Rosina, kako su je od milja zvali, živjela do kraja svoga života. Njezina obitelj je bila radnička te je imala svoju zemlju koju je obrađivala, a Eurosia je, kako bi mogla pomagati roditeljima u radu, u školu išla samo dva razreda. S 12 godina primila je prvu pričest te se uključila u rad Udruge kćeri Marijinih u Maroli. Bila je predana vjernica, a u molitvi je posebno bila posvećena Duhu Svetom, djetetu Isusu, Djevici Mariji te je molila za duše u čistilištu. Ubrzo je počela djeci predavati vjeronauk,a učila je i mlade djevojke šiti. Iako vrlo mlada, nekoliko muškaraca ju je prosilo, ali ih je ona odbijala.
Kada je 1885. umrla susjeda Rosinine obitelji i ostavila iza sebe dvoje nezbrinute djece, Eurosia se počela brinuti za njih. Godinu poslije udala se za Carla

Barbana te je par usvojio to dvoje siročadi. Zajedno su imali još devetero svoje djece, a njihov dom je postao mjesto gdje su sva seoska djeca rado dolazila. Eurosia je postala poznata kao mama Rosa. Odgajala je djecu da budu milosrdna, velikodušna i dobra, a njezina tri sina su postala svećenici. Do kraja svoga života brinula je o gladnima i bolesnima. Ona i njezin život su uzor svetosti u svakodnevnom životu katoličke obitelji.
Preminula je 8. siječnja 1932. prirodnom smrću. Papa Benedikt XVI. proglasio ju je blaženom 2005.