Sveti Sabin iz Piacenze

Sveti Sabin iz Piacenze

biskup

( 310- - 420.)
Spomendan 11. prosinca

Sveti Sabin đakon bio je prijatelj i suradnik Ambrozija, Milanskog  biskupa. Sačuvano je šest njegovih pisama. Godine 372. nosio je spise rimske sinode u Antiohiju. God. 376. postao je biskup Piacenze. Na koncilu u Akvileji 381., kao i njegov prijatelj Ambrozije, zauzeo se za provođenje zaključaka Prvog nicejskog sabora.

U Piacenzi sagradio je crkvu posvećenu apostolima. U njoj je i pokopan. Umro je  11.prosinca 420.  u dobio od 110. godina.  Od 8. stoljeća crkva je njemu posvećena.