Sveta Virginia Centurione Bracelli

Sveta Virginia  Centurione Bracelli

dobročiniteljica, utemeljiteljica i mistika

( 1587. - 1651.)
Spomendan 15. prosinca

Virginia Centurione Bracelli rođena je u Genovi 1587. u obitelji dužda Genovske Republike Giorgia Centurionea. Iako je željela svoj život provesti kao časna sestra otac ju je udao za mladog, bogatog i raskalašenog Gaspara Grimaldi Bracellija. Međutim, brak nije dugo trajao jer je Gaspar umro 1607. Virginia je ostala udovica s tek 20 godina i s dvije kćeri. Suprotno očevima željama, odbila je ponovnu udaju, zavjetovala se na čednost te se posvetila odgoju kćerki, molitvi i dobrim djelima. Sa siromasima je dijelila svoj prihod, a kada su joj se kćeri udale potpuno se posvetila potrebitima i bolesnima za koje je iznajmila napušteni samostan. Nakon tri godine predanog rada vodila je tri doma za 300 djevojaka. Brinula je i o oboljelima od kuge koja je tada harala Genovom i za to je dobila priznanje Senata Genovske Republike. S vremenom se to njezino djelo razvilo u dvije kongregacije: Sestre Naše Gospe od utočišta na Brdu Kalvariji i Kćeri Naše Gospe od Brda Kalvarije, koje su otvorile kuću i u Rimu (a postoje još i danas). Uvela je praksu 48-satne molitve i misije, izmirila je sukobljene strane u gradu, a presudno je bilo i njezino posredovanje na pomirenju Nadbiskupske Kurije i uprave Republike. Za taj njezin rad Gospodin ju je obdario viđenjima, ekstazama i drugim mističnim darovima.

Umrla je 15. prosinca 1651. prirodnom smrću. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom 1985., a 2003. i svetom.