Sveti Pavao Chon Hasang

Sveti Pavao Chong Hasang

mučenik

(1795. - 1839.)
Spomendan 22. rujna

Sveti Pavaol Chong Hasang rođen je 1795. u Mahyonu, u Koreji. Roditelji su mu bili bogati, ali i posvećeni vjeri te su i djecu odgajali u tom duhu. Njegov otac, Augustin Chong Yak-jong, bio je intelektualac koji je napisao prvi katolički katekizam na korejskom jeziku. Umro je kao mučenik 1801. Cijela obitelj je nakon toga protjerana u ruralni dio, što ih nije spriječilo da ostanu stameni u vjeri.
Kada je Paulu bila 21 godina otišao je u Kinu na poslovni put. Tamo je iskoristio priliku i pristupio biskupu Pekinga te zatražio od njega da pošalje misionare u Koreju. Za vrijeme svog boravka ondje primio je sakrament potvrde. Kada god je imao priliku ovaj svetac je tražio misionarsku potporu za Koreju. Napokon, 1831. njegov trud se isplatio i korejski vikarijat je osnovan te su francuski misionari postavljeni za dušobrižnike crkve. Pavao je nastavio raditi u korist Crkve.
Biskup Laurent Marie Joseph Imbert je smatrao Pavla posvećenim, odlučnim i marljivim. Naučio ga je latinski jezik, podučavao ga teologiji te pripremao za ređenje. Međutim, izbili su novi pogoni kršćana, a Pavao je uhićen. Nedugo nakon uhićenja napisao je pismo sucu u kojem je branio katoličanstvo. Iako se sudac složio s njegovom pismenom izjavom rekao je da kralj ipak ne dopušta religiju te se toj odluci treba pokoriti. Sveti Pavao je uzvratio odgovorom da nikada neće zanijekati svoju vjeru te će biti vjernik do svoje smrti.
Nakon ove izjave uslijedilo je svakodnevno mučenje u zatvoru, njega i čitave obitelji. Napokon, 22. rujna 1839., nakon svih tortura, cijela obitelj je pogubljena.
Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je svetim 1984. zajedno s još 102 mučenika Koreje