Sveti Adolf iz Osnabrücka

biskup

( 1185. - 1224.)
spomendan 30. lipnja

 


 

Sveti Adolf je bio sin grofa od Tecklenburga u Vestfaliji. Rodio se negdje oko godine 1185. Veoma mlad stupio je u kler kölnske nadbiskupije te doskora postao kanonik. Jednog je dana posjetio samostan cistercita u Altenkampu. Tu ga je čekala naročita milost. Potresen primjerom redovnika, koji su u molitvi i pokori težili za kršćanskom savršenošću, i sam zamoli da bude primljen u red. No nije dugo uživao samostanski mir. Već godine 1217. izabran je za biskupa u Osnabrücku.

Kroz 7 godina biskupskog života sačuvao je onu jednostavnost koju je naučio u samostanu, a koja je tako izrazita evanđeoska krepost. Veliku je brigu posvećivao siromasima i gubavcima, kojima je dijelio obilatu pomoć i milostinju. Brinuo se zauzeto i za duhovni život svojih vjernika, za samostane u svojoj biskupiji. Umro je 30. lipnja 1224. Brzo su ga počeli štovati kao sveca, ali službeno nije nikad kanoniziran. Prvi oltar podignut mu je u katedrali u Osnabrücku tek godine 1632. U prisutnosti biskupa i kaptola te mnoštva vjernika godine 1651. otvoren mu je grob i relikvije pohranjene na časnijem mjestu.