Sveti Urban I.

papa i mučenik

( 22. - 230.)
spomendan 25. svibnja

 


 

papa i mučenikPorijeklom je  iz Rima, živio je i radio u doba cara Aleksandra Severa, kada je doživio veliki val  progona kršćana a zatim mirno razdoblje pod istim vladarom. Car je bio tolerantan  prema kršćanima  pod utjecajem svoje majke. Tijekom boravka u Antiohiji željela je upoznati Origena (185. -235.) , velikog kršćanskog mislioca.  Hipolit joj je posvetio jedan svoj rad.  Talijanski  povjesničar  Orsio tvrdi da je imperatorova majka bila aktivna kršćanka. Također daje podatak da je car crkvi u Rimu poklonio najatraktivnije zemljište na kojem će biti sagrađena crkva Svete Marije od Trastevera. Papi Urbanu I. pripisuje se gradnja crkve Svete Cecilije na mjestu njene kuće, u kojoj je bila mučenA. Naklonost dvora Urban je iskoristio za jačanje i organizacionu povezanost u samoj crkvi. Papa Urban dozvoljava Crkvi stjecanje materijalnih dobara.  Urban nije stradao mučenički iako je stradao od perfekta Rima Almenija,  zbog ličnih trvenja. Ubojstvo se dogodilo 19. svibnja 230. godine pa je uz suglasnost careve majke Urban sahranjen na katakombama  Svetog Kalista, gdje je pronađen nadgrobni kamen s njegovim imenom, urezanim grčkim pismom.