Sveti Josip Pignatelli

svećenik, isusovac

( 1737. - 1811.)
spomendan 15. studenoga

 


svećenik, isusovacSveti Josip Pignatelli, potomak španjolske grane jedne napuljske obitelji, kojoj je pripadao i jedan papa-reformator, Inocent XII., te kardinali, biskupi i glasoviti političari – rodio se god. 27. prosinca 1737. u Saragozzi, metropoli Aragonije. U Španjolskoj je svršio škole, postigao zamjernu izobrazbu i kulturu te već god. 1751., u cvijetu mladosti, stupio u Družbu Isusovu. Nad Družbom su se tada posvuda po Europi, u Španjolskoj na osobit način, već nadvijali tmasti oblaci, predznak oluje koja će dovesti do ukinuća reda. Pa ipak je Josip Pignatelli želio biti isusovac.

Kad je Družba iz Španjolske bila protjerana, a on kao plemićki sin po vezama mogao izbjeći izgnanstvo, ali uz uvjet da napusti Družbu, pisao je 8. srpnja 1767. svome bratu Joakimu Pignatelliju, grofu de Fuentesu ovako: »Prošlo je više od 14 godina kako sam prigrlio ovaj redovnički život u Družbi Isusovoj: tada sam očitovao želju za indijskim misijama, ali me poglavari, da se ne zamjere našoj obitelji, nisu htjeli uslišati. Sada me pak nikakav razlog neće pokrenuti da napustim ovu Družbu u kojoj sam odlučio živjeti i umrijeti.«

Vjernost Družbi za španjolskoga isusovca značila je tada biti lutalac i beskućnik, prognanik, značila je odiseju, lutanje po moru i kopnu. Kako isusovci nakon izgona iz Španjolske nisu bili »poželjni« čak ni u samome Rimu, započelo je njihovo lutanje, kojega je dionik bio i Josip Pignatelli. On je sa subraćom jedno vrijeme proboravio na Korzici, zatim u Genovi, Parmi i Ferrari. U Ferrari je položio i svečane zavjete, potvrdivši na svečan način one što ih je učinio na svršetku novicijata, definitivno i zauvijek uklopljen u tijelo Družbe, koja je tada proživljavala svoje najteže časove. Samo dvije godine kasnije, ustupivši pritisku Burbonaca, Klement XIV. je ukinuo Družbu.

Otac Pignatelli, ostavši siroče bez majke Družbe, postade skroman svjetovni svećenik, ali bez prava na pastoralni rad. Barem ga on nije mogao obavljati. Tada se nastanio u Bologni, vrijeme provodio u molitvi i u studiju, postavši svima uzor svećeničke skromnosti i čednosti.

Francuska revolucija, koja je buknula 16 godina nakon ukinuća Družbe, sa svim svojim ispadima, nasiljem i krvoprolićima, pokazala je cijeloj Europi one zadnje posljedice filozofskog iluminizma i religioznog antiklerikalizma. Pokazalo se do kakvih sve gluposti može dovesti »božica razuma«. U to je vrijeme nekolicina isusovaca, uz pristanak Pija VI., tiho, u sjeni, oblikovala opet svoju redovničku isusovačku zajednicu u Parmi. Na čelu te zajednice kao rektor i učitelj novaka nalazio se otac Josip Pignatelli.

Kad je pak god. 1804. Pio VII., Napoleonov zatočenik, ponovno uspostavio Družbu Isusovu u kraljevstvu dviju Sicilija, o. Pignatelli je postao provincijal, no zbog nereda u gradu morao je veoma brzo pobjeći iz Rima. Opet se vratio u Rim te bio zbog svoje ljubavi, poniznosti, uglađenosti i drugih vrlina obljubljen od sviju. Umro je tiho i nečujno u Rimu 15. studenoga 1811., spremajući prije toga malo-pomalo posvemašnje uskrsnuće Družbe, koje ipak sam nije doživio. No do njega je došlo samo 3 godine nakon njegove smrti kad je Pio VII. 7. kolovoza 1814. ponovno uspostavio Družbu Isusovu po cijelome svijetu.